Hạ lãi suất, nửa mừng nửa lo…

Với việc NHNN lần thứ 7 yêu cầu hạ lãi suất chính sách kể từ năm ngoái, doanh nghiệp chưa kịp mừng thì đã lo “liệu lãi suất vay có hạ như mong muốn?” còn quốc tế phần nào quan ngại, nguy cơ lạm phát có trở lại?

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm