Hạ lãi suất cho vay: Cửa đã mở

Xu hướng lãi suất huy động tiếp tục giảm có thể xem là tín hiệu và cơ sở vững chắc hơn để lãi suất cho vay cũng tiếp tục giảm trong thời gian tới.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm