Góp ý sửa Hiến pháp: Thủ tướng do dân bầu

Thêm nhiều ý kiến của nhân dân góp ý cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm