Gói cứu trợ cho Cyprus – thuốc đắng có giã tật?

Mặc dù không đóng vai trò quá quan trọng trong hệ thống, nhưng nếu Cyprus rời Eurozone đây sẽ trở thành một tiền lệ cho việc một thành viên chia tay đồng euro không phải là không thể.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm