Gỡ khó cho vàng phi SJC

Có thể nói việc tạm xuất vàng phi SJC, tái nhập vàng nguyên liệu theo tiêu chuẩn quốc tế sẽ đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi các loại vàng miếng khác sang vàng miếng SJC.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm