Giới thiệu môi trường đầu tư Việt Nam tại Nhật Bản

Trung ương hội các tổ chức doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Ehime của Nhật Bản đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tổ chức hội thảo giới thiệu môi trường đầu tư nhằm thúc đẩy triển khai đầu tư vào Việt Nam.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm