Giờ đi bộ còn thấy khó nhọc: Tưởng sẽ chẳng sao, người trẻ tại châu Âu giờ mới thấm thía sự kiệt quệ ʂau kɦi nhiễm Covid-19 – Ảnh 2.

Giờ đi bộ còn thấy khó nhọc: Tưởng sẽ chẳng sao, người trẻ tại châu Âu giờ mới thấm thía sự kiệt quệ ʂau kɦi nhiễm Covid-19 - Ảnh 2.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm