Giáo sư Xoay Đinh Tiến Dũng (MC Ai Là Triệu Phú): Tôi suýt khóc kɦi thấy đáp án câu 15 của Trần Đặng Đăng Khoa – Ảnh 1.

Giáo sư Xoay Đinh Tiến Dũng (MC Ai Là Triệu Phú): Tôi suýt khóc kɦi thấy đáp án câu 15 của Trần Đặng Đăng Khoa - Ảnh 1.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm