Giao dịch ký quỹ (Giao dịch đòn bẩy) Margin Trading là gì ?

 giao-dich-ky-quy-la-gi
CFOViet.com :: Giao dịch ký quỹ (Margin Trading) là vay tiền của công ty chứng khoán để mua cổ phiếu với khối lượng lớn. Đây là khoản vay có thế chấp, thường là phải ký gửi trước 30% tổng giá trị đầu tư.
Sau 1 thời gian nếu tổng giá trị cổ phiếu rớt giá, thì phần lỗ bị khấu trừ vào phần đã ký quỹ, và phải bù thêm cho đủ mức 20% theo quy định. (Xem ví dụ)
Ví dụ:   
  • Nhà đầu tư muốn mua lượng lớn cổ phiếu A với tổng trị giá là 100 triệu đồng. Vì khả năng tài chính có hạn, nhà đầu tư dùng “đòn bẩy” bằng cách thế chấp 30 triệu (30% tổng giá trị), để được vay trọn gói 100 triệu từ công ty chứng khoán, nhằm mua A cho bằng được.
  • Số tiền thế chấp 30 triệu này được công ty bản quản riêng, không đụng vào.
giao-dich-ky-quy-la-gi-2
  • Sau 1 năm, không may tổng giá trị cổ phiếu rớt giá xuống chỉ còn 80 triệu. Nghĩa là nhà đầu tư lỗ 20 triệu, và số tiền này bị trừ vào tiền thế chấp. (Xem hình vẽ)
  • Lúc này nhà đầu tư chỉ còn lại 30 – 20 = 10 triệu, và phải bỏ tiền bù thêm cho đủ 20 triệu (20% tổng giá trị cổ phiếu ban đầu) theo quy định của giao dịch ký quỹ.

Cho phép ký quỹ: (Chỉ tính 80% giá trị khi quy đổi ra tiền mặt)

  • Cổ phiếu của doanh nghiệp niêm yết trong nước.
  • Cố phiếu doanh nghiệp nước ngoài niêm yết trên sàn trong nước.
  • Trái phiếu có bảo đảm của chính phủ

Không cho phép ký quỹ:

  • Trái phiếu chuyển đổi
  • Thương phiếu (CPs)
  • Chứng khoán Mini nhỏ lẻ (抵当証券)
Thuật ngữ tài chính:
Giao dịch ký quỹ (Giao dịch có sử dụng đòn bẩy)
= Margin Trading = 信用取引

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm