Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài – Chứng khoán Việt Nam

Các mã chứng khoán được nhà đầu tư nước ngoài mua và bán với khối lượng nhiều nhất, vào ngày 7 tháng 10/2010.
Số liệu được lấy từ HOSE.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm