Giảm lãi vay trong khả năng từng ngân hàng

Đại diện NHNN chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cho rằng, những khó khăn, vướng mắc của DN sẽ được xem xét, từng bước tháo gỡ. Tuy nhiên, DN phải có cái nhìn toàn diện, không nên đẩy hết vấn đề về phía ngân hàng.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm