Giá vàng tăng nhẹ sáng đầu tuần

Giá bán ra của vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng gần 4,7 triệu đồng/lượng

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm