GDP là gì? Công thức, cách tính và so sánh GDP Việt Nam …

CFOViet.com :: GDP (Tổng sản phẩm nội địa) được tính bằng tổng số tiền các hộ gia đình trong quốc gia đó chi trả cho việc mua bán hàng hóa. 

So sánh GDP tính bằng USD của Việt Nam với các quốc gia khác trên thế giới: 

Tính đến hết năm 2009, Trung Quốc bắt kịp Nhật Bản, và hiện tại trở thành cường quốc kinh tế đứng thứ 2 trên thế giới. Khoảng cách giữa Trung Quốc và Mỹ còn rất xa.

So sánh tăng trưởng GDP theo USD của Việt Nam với các nước tiêu biểu ở Đông Nam Á (ASEAN)


Việt Nam được đánh giá là quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao, tuy nhiên người ta chỉ so sánh tăng trưởng theo tỉ lệ phần trăm (%) của năm sau so với năm trước, chứ không đề cập gì đến giá trị tăng trưởng (USD). Vì vậy nếu mang giá trị này ra so sánh thì Việt Nam chỉ xếp trên các nước nghèo như Brunei, Lào, Campuchia, Myanmar.
Trái ngược với “BRICs” – các nước mới nổi Brazil, Russia, India và China, thế giới vẫn dùng từ “CMLV” đại diện cho 4 nước nghèo ở Đông Nam Á là: Cambodia Myanmar Laos và Vietnam.

Thuật ngữ tài chính: GDP, Gross domestic product, tổng sản phẩm quốc nội.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm