Eximbank và Sacombank sáp nhập: Đúng kịch bản?

Nói về định hướng sáp nhập giữa Eximbank và Sacombank trong tương lai mà hai bên vừa công bố vào ngày 29/1, ông Phạm Hữu Phú, Chủ tịch HĐQT Sacombank cho biết tất cả đang diễn ra đúng kịch bản, đúng lộ trình mà Eximbank đề ra từ trước.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm