Emirate NBD Dubai đầu tư 200 triệu USD vào Bắc bán đảo Cam Ranh

(DĐDN- Đại diện Emirates NBD bank PJSC và Công ty CP đầu tư Bảo Lâm vừa tiến hành ký biên bản ghi nhớ thỏa thuận đầu tư 200 triệu USD vào các dự án du lịch tại Bắc bán đảo Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm