Dự trữ ngoại hối Việt Nam tăng gấp đôi trong 2 năm

Theo báo cáo cập nhật kinh tế do Ngân hàng thế giới công bố sáng nay (12/7), dự trữ ngoại hối của Việt Nam cải thiện từ mức 2,2 tháng nhập khẩu (quý I/2012) lên mức khoảng 2,8 tháng nhập khẩu trong quý I/2013.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm