Dự kiến nhập siêu gần 10 tỷ USD trong năm 2013

Theo dự báo của Bộ Công thương, tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2013 dự kiến ở 8%.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm