Dự kiến “không dùng tiền ngân sách xóa nợ ngân hàng”

Thống đốc Nguyễn Văn Bình trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về công ty mua bán nợ

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm