Dù còn khó khăn, Việt Nam vẫn là điểm đầu tư tốt

Còn dè dặt về khoảng cách từ tuyên bố đến những động thái chính sách cụ thể, nhưng các nhà đầu tư ngoại có niềm tin sắt đá vào tiềm năng nền kinh tế Việt Nam.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm