Dự án lọc dầu Vũng Rô khởi công chậm nhất vào 1/7

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên Phạm Đình Cự nhấn mạnh, dự án lọc dầu Vũng Rô phải được khởi công chậm nhất là ngày 1/7/2013.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm