Đoàn DN Nam Phi sang tìm hiểu thị trường Việt Nam

(DĐDN) – Chương trình nhằm mục đích tìm hiểu thị trường Việt Nam bên cạnh đó, xúc tiến các hoạt động thương mại giữa hai bên.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm