DNNVV được vay không quá 30 tỷ đồng/dự án

(DĐDN) – Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định 601 về việc thành lập Quỹ Phát triển DNNVV để hỗ trợ các DN có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi thuộc lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích của Nhà nước.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm