DN Việt đầu tư ra nước ngoài: Con dao hai lưỡi

(DĐDN) Nhiều chuyên gia lo ngại, nếu quản không chặt, mang hàng tỉ USD đến xứ người khi trong nước còn khát vốn, chẳng khác nào “con dao hai lưỡi”.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm