DN sẽ được hỗ trợ từ dự án EU-MUTRAP

(DĐDN) – Dự án Hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư của Châu Âu (EU-MUTRAP) có tổng kinh phí 16,5 triệu Euro (EU đóng góp 15 triệu Euro, phía VN đóng góp 1,5 triệu Euro) đã chính thức được giới thiệu tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm