DN Hàn Quốc và Nhật Bản xây nhà máy nhiệt điện 2,3 tỷ USD tại Việt Nam

(DĐDN) Kepco (Hàn Quốc) – Murabeni (Nhật Bản) sẽ hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện chạy bằng than trị giá 2,3 tỷ USD với công suất 1,2 triệu kilowatt tại Việt Nam.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm