Diễn đàn Thương mại, Du lịch, Đầu tư Việt Nam- Indonesia

(DĐDN) – Ngày 13/6/2013, tại khách sạn Sheraton TPHCM đã diễn ra sự kiện xúc tiến tổng hợp với tên gọi “Diễn đàn Thương mại, Du lịch, Đầu tư Việt Nam- Indonesia”.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm