Diễn biến lạ trên thị trường vàng và ngoại tệ

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới nới rộng thêm cả triệu đồng mỗi lượng, tỷ giá chợ đen lao nhanh qua mốc 21.000 đồng sau nhiều tháng yên sóng.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm