Điểm tựa cho thị trường chứng khoán năm 2013

Sự trỗi dậy của thị trường chứng khoán (TTCK) trong tháng 12 không chỉ giúp bức tranh thị trường sáng hơn mà còn giúp lòng tin của giới đầu tư trở lại.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm