Điểm danh ngân hàng miễn phí giao dịch ATM

NHNN đã chấp thuận cho thu phí giao dịch nội mạng kể từ ngày 1/3/2013 nhưng nhiều ngân hàng cho biết, vẫn tiếp tục miễn phí hoặc thu với mức thấp.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm