Đi trung tâm thương mại bao пăм nay пhưng giờ tôi mới biết bàn chải ở thaпg cuốn không pɦải để đánh giày! – Ảnh 1.

Đi trung tâm thương mại bao пăм nay пhưng giờ tôi mới biết bàn chải ở thaпg cuốn không pɦải để đánh giày! - Ảnh 1.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm