Đi tìm bí quyết của nền kinh tế Thụy Điển

Năm 1992, tỷ lệ nợ/GDP ở mức 70% – cao chót vót so với các nước công nghiệp phát triển khác. Tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt từ mức dưới 2% của năm 1988 lên hơn 10% trong năm 1993.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm