Đầu tư ra nước ngoài: Đã đến thời “hái quả”

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho hay, các hoạt động đầu tư ra nước ngoài của DN Việt Nam đã tạo việc làm cho hàng nghìn lao động trong nước và hàng vạn lao động của nước tiếp nhận đầu tư.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm