Đầu tư 278 triệu USD xây dựng thung lũng Silicon tại Đà Nẵng

Đà Nẵng sẽ có khu công nghệ thông tin đầu tiên theo mô hình của thung lũng Silicon tại Hoa Kỳ và Khu công nghệ cao Hsinchu (Tân Trúc) tại Đài Loan.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm