Đấu thầu vàng: Mục tiêu bất thành!

Từ khi xuất hiện “cơn bão” giảm giá vàng, khoảng cách giá vàng trong nước và thế giới liên tục giữ mức kỷ lục, khiến mục tiêu ban đầu của Ngân hàng Nhà nước thông qua các phiên đấu thầu trở nên… quá xa vời!

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm