Đấu thầu vàng miếng: Vướng đâu, gỡ đó

Với thị trường vàng của Việt Nam hiện nay, mục đích của cơ quan quản lý là khi thị trường cần vàng thì NHNN bán và xử lý sự mất cân đối cung cầu.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm