Đầu cơ vàng sẽ phải trả giá đắt?

Liệu có những nguồn lực đủ mạnh để “đấu” lại Ngân hàng Nhà nước khi đầu cơ vàng.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm