Dập thêm vàng miếng bán ra thị trường

Ngân hàng Nhà nước vừa có Chỉ thị 01 về hoạt động trong năm 2013, trong đó có nhiều biện pháp để tiếp tục bình ổn thị trường vàng.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm