Đánh giá một số mặt hàng xuất khẩu

Thời gian qua, gỗ và sản phẩm gỗ là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn, trong khi đó, cà phê xuất khẩu trong 4 tháng đầu năm bị giảm khá sâu về lượng và kim ngạch, nhưng giá xuất khẩu tăng. Còn xuất khẩu chè, tuy giảm về lượng, nhưng giá xuất khẩu tăng khá.

Tài Liệu Học Kinh Tế – Chứng Khoán (miễn phí)

Tặng Tài Liệu miễn phí: “Hướng dẫn Đầu tư Chứng khoán”

▼Nếu bạn muốn trở thành Nhà đầu tư Chứng Khoán chuyên nghiệp, thì nên đăng ký sử dụng Hệ thống Tuyển Chọn Cổ Phiết Tốt, Công Cụ Định Giá Cổ Phiếu, Công cụ theo dõi người nước ngoài mua bán cổ phiếu gì, và Trọn bộ Bài giảng Hướng dẫn Đầu tư Chứng Khoán từ A-Z (Cơ bản và Chuyên sâu) tại đây:

▼Nhận xét của Học viên:

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm