Đáng ngại “thành tích” xuất siêu

Lần đầu tiên sau 19 năm, năm 2012 Việt Nam xuất siêu trở lại với 284 triệu USD. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là “thành tích” này được các nhà quản lý và chuyên gia kinh tế nhìn nhận “không đáng mừng”.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm