“Dân” ngân hàng mơ gì trong năm Quý Tỵ?

Ngành ngân hàng vừa trải qua năm Nhâm Thìn đầy dấu ấn. Đó không chỉ là dấu ấn của những sự kiện, thành tích quan trọng, mà còn có những dấu ấn khiến người ta muốn quên đi nhanh chóng.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm