“Đãi vàng trong đất”

(DĐDN) – Dù thị trường BĐS được dự báo vẫn khó khăn ít nhất cho đến hết năm 2013, và theo đó lợi nhuận của DN BĐS khó có những ghi nhận bất ngờ ngoài dự đoán. Nhưng như vậy không có nghĩa là sẽ không nhặt được hạt vàng nào…

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm