Đà Nẵng kêu gọi đầu tư 3 khu đất lớn

(DĐDN) – Ba khu đất được kêu gọi đầu tư gồm: Khu phức hợp và văn phòng làm việc phía Đông nhà nghiệp vụ Tổng cục An ninh 2, mặt tiền đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và đường Hồ Nguyên Trừng có diện tích 2.000m2 với giá 16,7 triệu đồng/m2.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm