Đà Nẵng chi 2 triệu USD phủ sóng WiFi toàn thành phố

Ông Phạm Kim Sơn – Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông TP Đà Nẵng vừa cho biết, hệ thống WiFi của TP sẽ hoạt động vào tháng 9 tới, với gần 400 bộ phát sóng, đảm bảo cho việc truy cập cùng lúc của 10.000 lượt.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm