“Cuộc chiến” lãng mạn của vàng

Ngân hàng Nhà nước đã nắm phần thắng lớn, với hàng trăm tỷ đồng lãi chỉ trong vòng chưa đầy một tháng.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm