Credit risk: Rủi ro tín dụng là gì ?

CFOViet.com :: Rủi ro tín dụng (Credit risk): Nguy cơ bên đi vay không thể thanh toán cản gốc lẫn lãi theo thời hạn đã ấn định trong hợp đồng tín dụng.
Rủi ro tín dụng là thuộc tính vốn có của hoạt động cho vay và góp vốn, phát sinh trong trường hợp việc thanh toán bị trì hoãn, hoặc tồi tệ hơn là mất khả năng thanh toán. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng luân chuyển tiền tệ và ảnh hưởng tới khả năng thanh khoản của ngân hàng.
Để phòng ngừa rủi ro tín dụng, bên A có thể dùng CDS như hình vẽ trên, để nhờ một bên thứ 3 là C can thiệp giúp nếu đối tác B đột ngột vỡ nợ và mất khả năng thanh toán.

Thuật ngữ tài chính:
Credit risk, Rủi ro tín dụng, 信用リスク

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm