Công nghiệp ôtô: Làm nữa hay thôi?

Cho đến nay, Việt Nam vẫn loay hoay với câu hỏi có phát triển ngành công nghiệp ôtô nữa hay thôi? Nếu phát triển thì làm thế nào?

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm