Công bố tình hình quản trị tại 2 ngân hàng sắp sáp nhập

Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM đã công bố báo cáo tình hình quản trị năm 2012 tại hai ngân hàng thương mại cổ phần Eximbank và Sacombank khi hai ngân hàng này công bố thỏa thuận hợp tác toàn diện, tính đến khả năng sáp nhập.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm