Cổ phiếu và cờ bạc qua con mắt ông trùm Phố Wall

Bản chất của đầu tư là một số nhỏ người sẽ lấy được tiền của những người không biết giá tăng tức là đầu tư thành công rồi hay giá tăng khiến khoản đầu tư đắt đỏ và kém hấp dẫn hơn.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm