Cơ hội đầu tư mới tại thị trường vốn ASEAN

(DĐDN) – Nhằm mục đích quảng bá, thúc đẩy hợp tác giữa các sở Giao dịch chứng khoán trong khu vực ASEAN, lần đầu tiên, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM vừa đăng cai tổ chức hội nghị “Invest ASEAN – Việt Nam 2013”.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm