Chuyện SCIC nhìn từ Vinamilk

Tương lai của SCIC sẽ ra sao nếu vào một ngày đơn vị này không còn được quản lý hơn 375 triệu cổ phiếu của Vinamilk?.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm